digitalt skjutmått limit Tro och förnuft-podden, avsnitt 11: Talar naturen om Gud?

I det elfte avsnittet av Tro & Förnuft-podden tar sig Erik Åkerlund och Christoffer Skogholt an frågan om ”naturlig teologi” - om naturen kan säga något om Gud och Guds existens.

Tack för att du har registrerat dig!

höja upp sängen Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

sött surt salt beskt umami
sanna nielsen undo lyrics español Livsstil topplån ränta swedbank

slottsstek recept mannerström stickad tröja mönster Lyssna på podden:

vision of home möbler

tredje person singular engelska övningar
Alister McGrath, som har en professur inriktad på vetenskap och religion vid Oxford University, menar i sin bok The Open Secret: A New Vision for Natural Theology att den traditionella formen av naturlig teologi har förutsatt att vi kan nå en allmänmänsklig förståelse av naturen. Det är inte sant menar McGrath, utan vi kan bara nå traditionsspecifika tolkningar av naturen. 

Det är först om vi låter teologin kasta ljus på naturen som naturen kan förmedla något om Gud. Detta är något av ett cirkelargument, i alla fall om man menar att den naturliga teologins uppgift är att belägga att Gud finns. Detta är dock inte den naturliga teologins uppgift, menar McGrath, den naturliga teologin har istället som uppgift att visa på den kristna teologins förmåga att kasta ljus över och begripliggöra naturen, inklusive naturvetenskapen.

McGrath föreslår dock inte en kristen naturvetenskap, utan en kristen läsning av naturvetenskapen.

I podden kommenteras också inledningsvis den pågående debatten i Dagens Nyheter om mirakelförkunnelsen i Svenska kyrkan, som kulturskribenten Maria Schottenius inledde med sin artikel "Kyrkan måste tala tydligare om tron på mirakler".
 

skilja ut beståndsdelar ur legering alkoholism anhörig blogg Tidsangivelser:

parfym billigt göteborg 00.45-07.35 Diskussion om mirakeldebatten i Dagens Nyheter 

07.35- 19.15 Har vi behov av naturlig teologi?

19.15 Presentation och diskussion av Alister McGraths bok. Naturlig teologi eller naturteologi?

37.50 Närmare presentation av McGraths form av naturlig teologi, hur det sanna, det goda och det sköna pekar mot Gud.

varnade fastighetsmäklare 2015