smarta mål träning Bibelkrönikan: Rädsla är ingenting för Gud

Joachim Elsander skriver utifrån helgens bibeltexter.

Tack för att du har registrerat dig!

brandvägg hårdvara mjukvara Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

största städer i sverige yta
vårens ankomst 2016 Livsstil sveriges ingenjörer rekommenderad ingångslön 2014

coop katterjåkk telefon jää tiikerit edustus Jag ser mig som ganska jordnära, vet inte alltid vad jag ska göra med spektakulära, övernaturliga grejer. Har lätt att se Jesus predika Guds rike bland slitna och smutsiga människor av kött och blod. Men i dagens evangelietext är vi inte nere i dalen och harvar, vi är på en bergstopp och perspektiven är svindlande.

ellagården bröllop pris Vissa insikter kommer långsamt och växer fram över tid. Men ibland händer saker plötsligt och vi kastas in i en ny verklighet. Dagens bibeltext (se längre ner) berättar om ett sådant tillfälle.

poängliga shl genom tiderna Jesus tog med sig tre av sina vänner upp på ett berg för att söka ensamheten och be, inget konstigt med det, men den här gången händer något extraordinärt. Det står att Jesus ansikte började lysa som solen. Det är som om slöjan faller från deras ögon. De får för ett ögonblick se hur allt egentligen är, Jesu gudomlighet glimmar till mitt i vardagen. Bredvid Jesus ser de också Mose och Elia.

moonlight shadow text překlad För en jude på den här tiden fanns det några hjältar i historien som stack ut. En var såklart Mose, den store ledaren som förde folket ut ur fångenskapen i Egypten, Mose som fick budorden på berget Sinai. Sendan fanns också profeten Elia som även han representerade Guds makt, handlande och befrielse. Elia stod också för något större än sig själv, om Mose representerade lagen så representerade Elia profeterna.

hästens år 1990 scenario plural bestämd form Det är som om hela den judiska bibeln fanns där uppe på berget tillsammans med Jesus.

kolloidalt silver användning Trots allt dessa män stod för är de i berättelsen inte mycket mer än statister. De gör ett snabbt gästspel och det är som om de säger: ”Vi gjorde vårt bästa för att bristfälligt visa vem Gud är, men nu har ''verkligheten'' kommit”.

kastruller bäst i test 2014 Petrus, som snappar upp att något sensationellt är på gång, gör det vi många gånger gör. Han vill cementera stunden. Han vill bygga bo mitt i upplevelsen så att den inte försvinner. Tänk om allt kunde vara så här vackert och solklart hela tiden.

ringar under ögonen operation kasta ett getöga på engelska Då hörs Guds röst: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom”. Gud själv ger oss här tolkningsnyckeln till hela Bibeln, ja till hela skapelsen. Det är Jesus som är grejen. Allt måste förstås i ljuset från honom. Det Gud säger skakar om lärjungarnas gamla övertygelser och auktoriteter i grunden. Sådant fyller oss människor inte bara med förundran, det fyller oss också med förskräckelse.

funktioner och algebra åk 9 Men berättelsen slutar inte i rädsla, det står att Jesus rör vid dem och säger ”Var inte rädda”. När de öppnar ögonen är specialeffekterna borta, Mose och Elia likaså. De är tillbaka i vardagen och de ser bara Jesus, och det är inte så bara det.

alla vägmärken betydelse Summan av verkliga gudsmöten är vare sig rädsla eller ”upplevelsekickar” utan en tydligare bild av Jesus.

bröd bullar grahamsmjölk friggs riskakor näringsvärde Joachim Elsander

fina förorter göteborg  

göra framsteg engelska  

kall marinerad fläskfile med balsamvinäger rains ryggsäck rea administrativ assistent lön kommun Söndagens bibeltexter

reavinstskatt försäljning fonder Kristi förklarings dag

pitabröd med kycklingkebab Tema: Jesus förhärligad

skinny marsvin ålder frisörsalong göteborg centralstation Gamla testamentet: 2 Moseboken 24:12–18

lådor till ikea kök Her­ren sa­de till Mo­se: ”Gå upp till mig på ber­get och stan­na där, så skall jag ge dig stentav­lor­na och la­gen och bu­den, som jag har skri­vit för att un­der­vi­sa fol­ket.” Mo­se gav sig av till­sam­mans med sin tjäna­re Jo­sua och gick upp på Guds berg. Till de älds­te sa­de han: ”Stan­na här och vänta tills vi kom­mer till­ba­ka till er. Aron och Hur är ju kvar hos er; den som vill få något ären­de av­gjort kan vända sig till dem.” När Mo­se ha­de gått upp på ber­get täck­tes det av ett moln. Her­rens härlig­het vi­la­de över Si­nai­ber­get, och mol­net täck­te det i sex da­gar. Den sjun­de da­gen ro­pa­de han till Mo­se ur mol­net. Och is­ra­e­li­ter­na såg Her­rens härlig­het som en förtäran­de eld på top­pen av ber­get. Mo­se gick in i mol­net och upp på ber­get och stan­na­de där i fyr­tio da­gar och fyr­tio nätter.

tvivlar väl på himmelriket agn varje onsdag på tyska Episteltext: 2 Petrusbrevet 1:16–18

oslo akershus rørleggerbedrift as Det var in­te några skick­ligt hop­dik­ta­de sa­gor jag bygg­de på när jag för er förkun­na­de vår her­re Je­su Kristi makt och hans an­komst, ut­an jag ha­de med eg­na ögon sett ho­nom i hans ma­jestät. Ty han mot­tog ära och härlig­het från Gud, sin fa­der, när en röst kom till ho­nom ur den­na ma­jestätis­ka härlig­het: ”Det­ta är min äls­ka­de son, ho­nom har jag ut­valt.” Den rösten hörde jag själv kom­ma från him­len när jag var med ho­nom på det he­li­ga ber­get.

apotek likenäs öppettider spelet är spelet leo carmona Evangelietext: Matt 17:1–8

engelska nationella prov åk 6 2016 Sex da­gar se­na­re tog Je­sus med sig Petrus, Ja­kob och hans bror Jo­han­nes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var en­sam­ma. Där förvand­la­des han inför dem: hans an­sik­te lys­te som so­len, och hans kläder blev vi­ta som lju­set. Och de såg Mo­se och Elia stå och sam­ta­la med ho­nom. Då sa­de Petrus till Je­sus: ”Her­re, det är bra att vi är med. Om du vill skall jag göra tre hyd­dor här, en för dig, en för Mo­se och en för Elia.” Me­dan han ännu ta­la­de sänk­te sig ett ly­sande moln över dem, och ur mol­net kom en röst som sa­de: ”Det­ta är min äls­ka­de son, han är min ut­val­de. Lyss­na till ho­nom.” När lärjung­ar­na hörde det­ta kas­ta­de de sig ner med an­sik­tet mot mar­ken och greps av stor skräck. Je­sus gick fram och rörde vid dem och sa­de: ”Stig upp och var in­te rädda.” De lyf­te blic­ken, och då såg de ing­en ut­om Je­sus.

stirrade på engelska smärta i bröstet när jag andas Psaltaren: Psalm 89:12–18

italiensk restaurang malmö davidshall Din är him­len och din är jor­den, du har grund­lagt värl­den och allt den rym­mer. Du ska­pa­de norr och söder. Ta­bor och Her­mon jub­lar över dig. Din arm är full av kraft, din hand är se­ger­rik och stark. På rätt och rättfärdig­het vi­lar din tron, nåd och tro­fast­het finns hos dig. Lyck­ligt det folk som vet att hyl­la dig, Her­re, de får vand­ra i ditt an­sik­tes ljus. De gläder sig ständigt över ditt namn och jub­lar över din rättfärdig­het, ty du är de­ras styr­ka och glans. Ge­nom din yn­nest vin­ner vi se­ger.

Annons
Annons